Foyer

Místnost Denní světlo m2
Divadlo

Škola

U

Blok

Banket

Koktejl
Foyer ANO 180 výstavy, prezentace automobilů, kávové přestávky