Zámek a zámecký park Průhonice

Průhonický zámek v dnešní podobě je výsledkem řady přestaveb původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. K zámku přiléhá Průhonický park, který je vyhlášen Národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Průhonický park je považován za vrcholné krajinářské dílo světového významu díky kombinaci domácí dřeviny s dovezenými cizokrajnými dřevinami. Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů se střídají s lučními plochami, rybníky, potoky a jejich slepými rameny. Dovedně jsou využity proměnlivosti dřevin v různých ročních obdobích.

Více informací