Bora A,B

Místnost Denní světlo m2
Divadlo

Škola

U

Blok

Banket

Koktejl
Bora A,B ANO 50 50 36 18 21 30 40