RezerwacjaOferty specjalneKupony
PL
Rezerwacje on-line
Zarezerwuj u nas za najlepsze ceny
Prezent do każdej rezerwacji!
Wykorzystaj kod promocyjny!
Oferty specjalne
ALL YOU NEED IS LOVE

Indulge in a luxurious romantic stay in a decorated room or with delicious… więcej

Raj saun - 2 noce

Skorzystaj z wyjątkowej oferty relaksu w Wodnym Świecie i saunach Aquapalace… więcej

Pokazać wszystkie oferty

Ogólne warunki handlowe

Osoba rezerwująca usługi (dalej Podmiot) udziela zgodnie z § 5 art. 4 i § 9 lit. a) Ustawy Nr 101/2000 Sb. [Dz.U.], o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej jako „ustawa Nr 101/2000“) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych: Redvale, a.s. (administrator).

Przetwarzane dane osobowe: Dane kontaktowe, adres, telefon, adres email, ewentualnie dane o miejscu urodzenia i wieku dotyczące osoby Podmiotu.

Cel przetwarzania danych osobowych: Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu komunikacji, oferowania usług, produktów i pozostałych informacji o Administratorze i jego produktach oraz usługach, wraz z przesyłaniem informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych.

Środki i sposób przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe uzyskiwane są od Podmiotu osobiście lub telefonicznie; dodatkowo na postawie wypełnionych formularzy kontaktowych i zamówień. Wszystkie dane zapisywane są w formie pisemnej i cyfrowej.

Okres, na który Podmiot wyraża zgodę na przetworzenie danych osobowych: zgoda wyrażona jest na czas nieokreślony lub do odwołania.

Dobrowolność i możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych: Przekazywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Zgoda, której Podmiot niniejszym udziela, może być na własny wniosek anulowana za pośrednictwem pisemnego odwołania przesłanego na adres Administratora. W przypadku odwołania zgody wszystkie dane osobowe, których Administrator nie ma prawa przetwarzać na podstawie innego przepisu prawnego, zostaną bezpowrotnie i w sposób bezpieczny zlikwidowane bez możliwości ich przyszłego odnowienia w przyszłości. Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku. Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku.

Podmioty przetwarzające dane: Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora i pozostałe Podmioty w stosunku tzw. podmiotów przetwarzających. Administrator zawarł z podmiotami przetwarzającymi dane umowę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z § 6 Nr 101/2000 Sb. [Dz.U.], np. w celu statystycznego przetwarzania danych osobowych. Podmiot zawsze zostanie poinformowany o konkretnym podmiocie przetwarzającym dane osobowe. Wszystkie zobowiązania wynikające z ochrony danych osobowych zawsze odnoszą się również do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku.

Udostępnianie danych innym podmiotom: Dane osobowe, ze ściśle osobistymi danymi włącznie, mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym do tego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z ustawą (np. organom czynnym w procesie karnym itp.)

Pouczenie Podmiotu zgodnie § 12 i 21 Ustawy:

Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z § 12 Ustawy: W przypadku, że Podmiot przekaże informacje o przetworzeniu swych danych osobowych, Administrator jest zobowiązany przekazać mu tę informację bezzwłocznie. Administrator ma prawo wystąpić o odpowiednie wynagrodzenie za przekazane dane osobowe, nieprzekraczające kosztów niezbędnych związanych z przekazaniem danych osobowych.

Ochrona praw danych Podmiotu, zgodnie z § 21 Ustawy: Każdy Podmiot, który stwierdzi lub podejrzewa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z zasadami ochrony prywatnego i osobistego życia Podmioty, który przekazał dane osobowe, lub niegodnie z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są niedokładane pod kątem celu ich przetwarzania, może wystąpić do Administratora lub do podmiotu przetwarzającego dane z wnioskiem o wyjaśnienie lub usunięcie przez Administratora powstałego stanu (zablokowanie, dokonanie zmian, uzupełnienie lub likwidacja danych osobowych). Dodatkowo Podmiot ma prawo wystąpić ze swym uprawnionym wnioskiem do Administratora, a jeżeli ten odmówi realizacji wniosku, może się zwrócić bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Podmiot.