Current information – NEWS
Current information –
NEWS
RezerwacjaOferty specjalneKupony
PL
Rezerwacje on-line
Zarezerwuj u nas za najlepsze ceny
Prezent do każdej rezerwacji!
Wykorzystaj kod promocyjny!
Oferty specjalne
Saunafest

Saunafest 2021 adventure sauna festival. Offer valid for stays from 12. till… więcej

ALL YOU NEED IS LOVE

Najpiękniejszy czas wyraża się w chwilach spędzonych razem. Chcielibyśmy… więcej

Raj saun - 2 noce

Skorzystaj z wyjątkowej oferty relaksu w Wodnym Świecie i saunach Aquapalace… więcej

Pokazać wszystkie oferty

Ogólne warunki handlowe

Osoba rezerwująca usługi (dalej Podmiot) udziela zgodnie z § 5 art. 4 i § 9 lit. a) Ustawy Nr 101/2000 Sb. [Dz.U.], o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej jako „ustawa Nr 101/2000“) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych: Redvale, a.s. (administrator).

Przetwarzane dane osobowe: Dane kontaktowe, adres, telefon, adres email, ewentualnie dane o miejscu urodzenia i wieku dotyczące osoby Podmiotu.

Cel przetwarzania danych osobowych: Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu komunikacji, oferowania usług, produktów i pozostałych informacji o Administratorze i jego produktach oraz usługach, wraz z przesyłaniem informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych.

Środki i sposób przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe uzyskiwane są od Podmiotu osobiście lub telefonicznie; dodatkowo na postawie wypełnionych formularzy kontaktowych i zamówień. Wszystkie dane zapisywane są w formie pisemnej i cyfrowej.

Okres, na który Podmiot wyraża zgodę na przetworzenie danych osobowych: zgoda wyrażona jest na czas nieokreślony lub do odwołania.

Dobrowolność i możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych: Przekazywanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Zgoda, której Podmiot niniejszym udziela, może być na własny wniosek anulowana za pośrednictwem pisemnego odwołania przesłanego na adres Administratora. W przypadku odwołania zgody wszystkie dane osobowe, których Administrator nie ma prawa przetwarzać na podstawie innego przepisu prawnego, zostaną bezpowrotnie i w sposób bezpieczny zlikwidowane bez możliwości ich przyszłego odnowienia w przyszłości. Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku. Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku.

Podmioty przetwarzające dane: Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora i pozostałe Podmioty w stosunku tzw. podmiotów przetwarzających. Administrator zawarł z podmiotami przetwarzającymi dane umowę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z § 6 Nr 101/2000 Sb. [Dz.U.], np. w celu statystycznego przetwarzania danych osobowych. Podmiot zawsze zostanie poinformowany o konkretnym podmiocie przetwarzającym dane osobowe. Wszystkie zobowiązania wynikające z ochrony danych osobowych zawsze odnoszą się również do podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Informacja o tym, czy i któremu podmiotowi przetwarzającemu dane zostały przekazane jego dane osobowe udzielana jest klientowi na podstawie zgłoszonego przez niego wniosku.

Udostępnianie danych innym podmiotom: Dane osobowe, ze ściśle osobistymi danymi włącznie, mogą być udostępnione tylko podmiotom uprawnionym do tego zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z ustawą (np. organom czynnym w procesie karnym itp.)

Pouczenie Podmiotu zgodnie § 12 i 21 Ustawy:

Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z § 12 Ustawy: W przypadku, że Podmiot przekaże informacje o przetworzeniu swych danych osobowych, Administrator jest zobowiązany przekazać mu tę informację bezzwłocznie. Administrator ma prawo wystąpić o odpowiednie wynagrodzenie za przekazane dane osobowe, nieprzekraczające kosztów niezbędnych związanych z przekazaniem danych osobowych.

Ochrona praw danych Podmiotu, zgodnie z § 21 Ustawy: Każdy Podmiot, który stwierdzi lub podejrzewa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z zasadami ochrony prywatnego i osobistego życia Podmioty, który przekazał dane osobowe, lub niegodnie z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są niedokładane pod kątem celu ich przetwarzania, może wystąpić do Administratora lub do podmiotu przetwarzającego dane z wnioskiem o wyjaśnienie lub usunięcie przez Administratora powstałego stanu (zablokowanie, dokonanie zmian, uzupełnienie lub likwidacja danych osobowych). Dodatkowo Podmiot ma prawo wystąpić ze swym uprawnionym wnioskiem do Administratora, a jeżeli ten odmówi realizacji wniosku, może się zwrócić bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Podmiot.