Zamek i park zamkowy Průhonice

Obecna postać zamku w Průhonicach to wynik wielu przebudów pierwotnie średniowiecznego gotyckiego zamku, zbudowanego na skalistej wyspie nad potokiem Botič. Do zamku przylega Park Průhonicki, uznawany za Narodowy Zabytek Kultury i zabytek wpisany na listę UNESCO. Park Průhonicki uważany jest za szczytowe dzieło krajobrazowe o światowym znaczeniu, dzięki połączeniu krajowej i przywiezionej szaty roślinnej. Drzewa i krzewy przeplatają się z łąkami, stawami, potokami i ich ślepymi odnogami. Piękno szaty roślinnej można obserwować o każdej porze roku.

Więcej informacji