Dokumenty

1. Zakwaterowany gość ma prawo do złożenia wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu określonemu podmiotowi pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, którym jest:

Czeska Inspekcja Handlowa
Główny Inspektorat - wydział ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzoru ochrony praw konsumenta i działa na podstawie Ustawy Nr 64/1986 Sb. [Dz.U.], o Czeskiej Inspekcji Handlowej, w aktualnym brzmieniu oraz pozostałych przepisów prawnych. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej - www.coi.cz

2. Zgodnie z postanowieniem § 1837 litera j) Ustawy Nr 89/2012 Sb. [Dz.U.], Kodeks cywilny, osoba zakwaterowana jako konsument nie ma prawa wypowiedzenia umowy o zakwaterowaniu, jeżeli podmiot organizujący zakwaterowanie świadczy usługę w określonym terminie.