Bora A,B

Pomieszczenie Światło dzienne m2
Teatr

Szkoła

U

Blok

Bankiet

Koktajl
Bora A,B TAK 50 50 36 18 21 30 40