Hawaii, Zanzibar, Madagascar, Barbados Foyer, Koridor – połączone

Pomieszczenie Światło dzienne m2
Teatr

Szkoła

U

Blok

Bankiet

Koktajl
Hawaii, Zanzibar, Madagascar, Barbados Foyer, Koridor - spojené TAK 500 663 432 111 132 360 700