Barbados A, B, C – połączone

Pomieszczenie Światło dzienne m2
Teatr

Szkoła

U

Blok

Bankiet

Koktajl
Barbados A,B,C - połączone TAK 164 202 120 51 60 100 200